1/4: Flere hundre savnet etter skipsforlis i Kina
2/4: Trafikkaoset uteble
3/4: Snowden får Bjørnsonprisen
4/4: Fortsatt bevæpning av politiet

#MÅVITE

Les disse korte artiklene og få oversikt over dagens nyhetsbilde

Redningsmannskaper i aksjon etter båtforliset i Kina. FOTO: AP

Flere hundre savnet etter skipsforlis i Kina

Redningsmannskapene bruker skjærebrennere for å nå frem til folk de har hørt banke på skroget inne i det sunkne skipet.

Ulykken skjedde klokken 21.30 mandag kveld lokal tid.  457 passasjer var ombord i båten som sank på Yangtse-elva.  Den 76,5 meter lange båten sank raskt etter å ha blitt rammet av uværet, angivelig en syklon.

Avisen People's Daily meldte tirsdag morgen at 35 mennesker var reddet opp av vannet, mens andre medier bruker 12 som offisielt tall på bergede mennesker.

Det betyr at de fleste av personene om bord fortsatt ikke er gjort rede for, og man frykter nå at ulykken er en av de mest dødelige katastrofene i Kina på mange år.

Sterk vind og kraftig regn i området gjør redningsarbeidet svært krevende, men mannskapene har fått kontakt med overlevende ved å banke på båtskroget. Det er usikkert hvor mange levende mennesker som kan befinne seg inne i båten.

Omtrent 100 fiskebåter og minst 20 dykkere deltok tirsdag morgen i søket etter overlevende. People's Daily skriver at båtpassasjerene hovedsakelig var i alderen 50 til 80 år.

Les alt om ferjekatastrofen her:Redningsmannskapet tror fortsatt de kan redde liv

Publisert:
Junge, Heiko

Trafikkaoset uteble

De fryktede køene uteble i dag, men "faren" er trolig ikke over.

Det var 33 prosent færre bilder på Ring 3 tirsdag morgen sammenlignet med tirsdag for en uke siden, viser tall fra Statens vegvesen.

 Trafikkbildet i dag var en god indikasjon på at trafikantene kan tilpasse seg en ny situasjon. Men det er viktig at folk fortsetter å velge andre reisealternativer enn bil også i morgen, neste uke og for den saks skyld de neste årene. Tunnelprosjektet er stort og langvarig, sier Hilde Ulvik i Vegvesenet.

På forhånd var det varslet lange køer. Spørsmålet er hvor de kjørende ble av.

 -Vi har indikasjoner på at folk kanskje har reist litt tidligere. Det kan virke som flere har tatt T-banen, og kanskje vært litt tidlig ute. Det gjør at kapasiteten vår blir veldig mye større, sier Martin Hinsch, kommunikasjonsansvarlig i Ruter.

- Vi håper de har lyttet til reiserådene våre om å velge kollektivt, gå og sykle, sier Ulvik i Vegvesenet.

Og rådene vil gjelde i lang tid fremover: Rehabiliteringen av Smestadtunnellen skal først være ferdig neste sommer. Frem til da vil veinettet ha halv kapasitet.

- Hvis alle begynner å kjøre igjen i morgen har vi et problem i morgen, sier Ulvik.

- Så dere ber folk la bilen stå hele det neste året?

- Vi ber folk se etter varige gode alternativer. Sperringen vi har i dag er ikke éndags-hendelse. Vi har det samme problemet i hele perioden, sier hun.

BAKGRUNN FOR TRAFIKKAOSET:

Derfor tar det fem år å ruste opp Oslo-tunnelene 

Ikke tro det er over ennå: - Dropp bil det neste året 

Publisert:
Edward Snowden får prisen for sitt arbeid for personvern og avsløringer av statilig overvårking av innbyggerne.
The Guardian

Snowden får Bjørnsonprisen

Den amerikanske varsleren Edward Snowden får Bjørnsonprisen for sine avsløringer om statlig overvåking.

Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet ønsker å overrekke prisen til Edward Snowden under årets Bjørnsonseminar i Molde 5. september.

I et brev til statsminister Erna Solberg (H) og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) ber akademiet Norge om å gi den amerikanske varsleren den beskyttelsen han trenger for å kunne komme til Norge og motta prisen, uten å risikere utlevering til USA.

Spørsmålet vil i så fall gå til Utlendingsdirektoratet (UDI), opplyser Anundsen.

Tildelingen til Snowden begrunnes med hans arbeid for personvern og hans avsløringer om statlig overvåking.

- Med stor personlig risiko og stort mot har han avdekket alvorlige brudd på personvernet og vist hvordan stater kan bruke ny elektronisk teknologi til å overvåke ikke bare sine egne borgere, men også andre staters borgere, sier professor Thomas Hylland Eriksen, som er styremedlem i Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet.

Det var i mai 2013 Snowden forlot USA med store mengder topphemmelige etterretningsdokumenter. Han hadde i flere år arbeidet som datatekniker i CIA og på kontrakt for etterretningsorganisasjonen National Security Agency (NSA).

Snowden flyktet via Hongkong til Moskva og fikk til slutt politisk asyl i Russland. USA har siktet ham for spionasje og krever ham utlevert.

Les historien om Snowden: «Jeg har noe du kanskje er interessert i»

Publisert:
Politiet får forlenget tillatelsen til å bære våpen.
Aas, Erlend

Fortsatt bevæpning av politiet

Justisministeren forlenger bevæpningen av politiet med ytterligere åtte uker.

-Politiet vil få forlenget tillatelsen til å bære våpen fram til 2. august når den gjeldende tillatelsen går ut 7. juni, sa justisminister Anders Anundsen da han tirsdag redegjorde i Stortinget for den midlertidige bevæpningen.

5.800 politifolk har siden 25. november i fjor vært midlertidig bevæpnet. Anundsen viste til at det siden da har vært terroraksjoner både i Paris, Danmark Canada og Tunisia.

– Situasjonen er ikke mindre alvorlig nå enn den var for et halvt år siden. Jeg er innstilt på å forlenge perioden med midlertidig bevæpning fram til 2. august, sa Anundsen i Stortinget.

Han viste til at Politidirektoratet ikke har mottatt informasjon som tilsier at bevæpningen har hatt negative konsekvenser for utførelsen av polititjenesten.

Stortinget sier nei til generell bevæpning av politiet